Dlaczego 1 2 export

Chcesz sprzedać swój produkt za granicą, ale nie chcesz ponosić kosztów pełnoetatowego menedżera eksportu?

Dla Twojej firmy możemy stworzyć międzynarodową sieć sprzedaży i zarządzać nią:

 • Zarządzanie rynkami zagranicznymi
 • Badanie klientów, agentów i dystrybutorów
 • Planowanie internacjonalizacji sprzedaży
 • Wspieranie wewnętrznego personelu w zarządzaniu rynkiem zagranicznym.

Sprzedaż produktu na rynku zagranicznym oznacza:

 • Uzyskaj dostęp do nowych rynków i nowych konsumentów
 • Posiadanie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w zakresie sprzedaży międzynarodowej.

Obecnie najbardziej konkurencyjne są firmy, które zyskują coraz większą popularność na rynku zagranicznym, również dlatego, że ogranicza to ryzyko związane z lokalną gospodarką. Ale jasne jest, że aby rozpocząć tak skomplikowany proces, nie wystarczy wziąć udział w międzynarodowych targach.

Jakie są zalety outsourcingu eksportu dla MŚP?

 • Racjonalizacja kosztów biznesowych
 • Elastyczność projektu
 • Nie ma potrzeby korzystania ze stałych stacji i korzyści firmowych (samochód, telefon komórkowy, komputer itp.)
 • Zmniejszone inwestycje w rekrutację personelu
  • Współpraca sieciowa z innymi firmami w sektorze.

Rynek międzynarodowy jeszcze nigdy nie był tak blisko.

Share This