Jak pracujemy

Podejście 1 2 Export opiera się na przejrzystości. Poniżej przedstawiamy pięć faz naszej metody pracy.

1. Spotkanie zapoznawcze
Przede wszystkim poprosimy Cię o powiedzenie nam o swoim projekcie i celach, abyś mógł mieć wstępny pomysł, w jaki sposób 1 2 Export może pomóc Ci w jego realizacji.

2. Propozycja projektu i dyskusja
Po wstępnym spotkaniu zaczniemy przedstawiać poszczególne etapy projektu i wycenę. Wnioski można oczywiście przedyskutować i zmienić ofertę w razie potrzeby.

3. Zawarcie umowy konsultacyjnej
Po osiągnięciu porozumienia w sprawie celów, metod i kosztów projektu, będziemy mogli zrealizować całość w ramach umowy.

4. Analiza danych i określenie szczegółów
Na tym etapie zaczniemy gromadzić i analizować szereg danych, w tym:

  • Historyczne notatki firmy;
  • Opis głównego produktu lub usługi oraz powiązanych
  • Rynek referencyjny i konkurencja
  • Typowi klienci
  • Struktura dystrybucji.

Analizując zebrane dane, przejdziemy do szczegółów różnych kroków, które należy wykonać.

5. Rozpoczęcie pracy
Po zakończeniu wstępnego badania strategia zostanie wykonana, a następnie zostanie sporządzony raport rozpoczynający fazę operacyjną.

Chcesz wiedzieć jak pracujemy?

Pobierz historię dwóch prawdziwych przypadków (w ciekawym formacie komiksu)
Share This